T. J. Sokol Valašské Meziříčí

PROGRAM: 

 

Interaktivní výstava „Všesokolské slety v průběhu tří století"

 

Promítání filmových záznamů z novodobých sletů

 

 


 O OBJEKTU:

Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí je nejstarší sokolskou jednotou na Moravě. Její ustavující schůze se konala 28. března 1864, v srpnu téhož roku byly její stanovy úředně schváleny a zaregistrovány. Iniciátorem založení byl mladý právník, člen Sokola Pražského, František Barvič, který přišel jako koncipient do kanceláře JUDr.Mikyšky, meziříčského starosty. Po vzoru sokola pražského bylo účelem spolku tužení těla, cvičení v šermu, plavání a střelbě, ale také ve zpěvu. K oživení ducha měly sloužit přednášky, zábavy a výlety.

Současná Česká obec sokolská má 180 000 členů a moderní program kladoucí důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Hlásí se hrdě k sokolským tradicím a myšlenkám, které překvapují svou nadčasovostí i v 21. století. Vždyť dnešní společnost potřebuje duchovní a mravní obrodu možná víc, než kdy jindy.

Současný Sokol je dynamickou, moderní organizací, která ve své činnosti uplatňuje nejnovější poznatky z oblasti tělovýchovy a sportu. Jako jediná tělovýchovná organizace má program pro všechny věkové kategorie od malých dětí až po seniory a svým 180 tis. členům nabízí všestranné pohybové aktivity od zdravotního a kondičního cvičení přes rekreačního sportování, turistiku a pobyt v přírodě v odboru sokolské všestrannosti až po vrcholový sport v oddílech odboru sportu. Nedílnou součástí je kulturní i společenský život v sokolských jednotách, činnost divadelních, loutkářských, hudebních a tanečních souborů a dalších skupin, které spadají do vzdělavatelského odboru. Všechny tři oblasti činností se vzájemně prolínají a odbory mezi sebou spolupracují.

 

 

T.J.Sokol
 
T.J. Sokol Valašské Meziříčí
Sokolská 124/38
75701 Valašské Meziříčí
email: Sokol.ValMez@email.cz

 

mapa stránek © 2019, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí