Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

PROGRAM:

Prohlídka huti a ateliérů školy    


Ruční výroba skla 


Ukázka práce nad kahanem – vinuté perly


Prodej sklářských výrobků – žákovských prací


Výstava prací žáků

 

 


 O OBJEKTU:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí je moderní uměleckou školou. Svědčí o tom i její zařazení je do sítě škol UNESCO. Její současná podoba vykrystalizovala z tradičního vývoje sklářské výroby, výrazně zahájenou ve Valašském Meziříčí Reichovou sklárnou na počátku 19. století. V roce 2014 škola oslavila 70. let od svého oficiálního založení v roce 1944.

Výrazným momentem jejího vývoje bylo vybudování sklářské ateliérové huti v roce 2001, která je od svého počátku unikátním centrem výroby skla v ČR i v rámci zemí EU. Možnosti, které toto pracoviště nabízí - huť, rytebnu, brusírny, fusingovou dílnu, využívají nejen studenti školy, ale od roku 2008 v ní probíhá i pravidelná výuka studentů Atelieru designu skla z UTB ve Zlíně. Několikrát do roka v ní probíhají stáže organizované různými zájemci. Často je využívaná pro exkurze žáků základních i středních škol. Pro veřejnost je několikrát ročně přístupná v rámci dnů otevřených dveří pořádaných školou. Technické vybavení doplňují malírny, sklofoukačská dílna a chemicko-technologická laboratoř GLASS CENTRUM, která vyvíjí vědecký výzkum a publikační činnost.

Studium se rozvíjí ve třech základních výtvarných oborech -  design skla, užitá malba a průmyslový design. Tato umělecká zaměření jsou doplněna o tradiční sklářská řemesla, například tvorbu vitráží. Jednotlivé ateliéry odrážejí osobnosti pedagogů, tvůrčí práce a individuální přístup vytvářejí ojedinělou atmosféru.

Úspěchy školy dokládají mnohá ocenění studentských prací na prestižních přehlídkách a soutěžích v České republice i v zahraničí. Vzdělávací plán doplňuje řada projektů, například UNESCO, výměnné pobyty, výstavy a spolupráce s partnerskými školami a institucemi u nás i v EU, např. v Itálii a Bulharsku. Řada absolventů pokračuje na vysokých školách. Někteří z nich jsou již hotoví výtvarníci zastoupení ve známých galeriích. Škola získala ocenění CZECH 100 BEST, čímž se zařadila do stovky nejlepších školských institucí v České republice. 

 

 
SUPŠS
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Sklářská 603/8
757 01 Valašské Meziříčí
email: kancelar@sklarskaskola.cz
web: http://www.sklarskaskola.cz/

 


mapa stránek © 2019, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí