Muzeum regionu valašsko v zámku Kinských

PROGRAM:

* Netopýří detektor

* Interaktivní výstava Stromy jako domy

* Komiksová výstava Čus vydrus!

* Historický biograf, kavárna, cukroví 

Meziříčská muzejní noc v zámku Kinských zavede návštěvníky do interaktivní přírodovědné výstavy Stromy jako domy a hravou formou seznámí s životem vydry říční (výstava Čus vydrus!). O tom, jak si užívají Meziříčskou muzejní noc netopýři v zámeckém parku, se přesvědčíme prostřednictvím speciálního vysokofrekvenčního ultrazvukového detektoru. Akci si můžete zpříjemnit návštěvou historického biografu, muzejní kavárny a sladkostmi od cukrářek z Podlesí. Tradiční Noční expres staví přímo před zámkem.

    

 


 O OBJEKTU: 

Zámek Kinských původně vznikl na místě barokní správní budovy rožnovsko-krásenského panství, která byla do poloviny 18. století dřevěná, v roce 1854, za majitele Eugena Kinského, byla přestavěna na panské sídlo. K zámku přiléhá rozsáhlý park s hodnotnými druhy dřevin, založených na přelomu 18. a 19. století. Objekt byl v majetku rodů Žerotínů a Kinských. Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu a v letech 1948-1950 se do uvolněných místností zámku přestěhovalo valašskomeziříčské muzeum a sídlem muzea je dosud. V současnosti nese název Muzeum regionu Valašsko. V letech 1974 - 1988 prošel zámek generální opravou. Od roku 1988 byl zpřístupněn veřejnosti. Najdete zde dvě stálé expozice. První je věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům. Tato uměleckoprůmyslová výroba má ve městě dlouholetou tradici a ukazuje šikovnost a zručnost zdejších lidí. Součástí výstavy je i výtvarná prezentace místní střední uměleckoprůmyslové sklářské školy. Druhá, s názvem „Jak se žilo na zámku“, ukazuje dobově zařízené zámecké pokoje. Pokoj hraběte Kinského, ložnice manželů Seilernových a reprezentační místnost zámeckého salónu. Na ni navazuje zámecká herna pro děti i dospělé s komorní expozicí „Hračky ze zámku a podzámčí“. Během celého roku probíhají v muzeu současně dvě krátkodobé výstavy se zaměřením na historii, výtvarné umění, přírodovědu, etnografii aj. Pro školy i další zájemce je k výstavám vytvořen doprovodný zábavně naučný program.

 

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
email: muzeumvm@muzeumvalassko.cz
web: http://www.muzeumvalassko.cz/

 


 

 

mapa stránek © 2017, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí