Muzejní a galerijní centrum

PROGRAM:

  

Přízemí - výstava T.G. Masaryk

Připravený interaktivní průvodce výstavou pro děti předškolního a mladšího školního věku

19.00 – 23.00    Na kávu s TGM  a Kavárnou a pražírnou ANALOG

 

1. patro – zámecké expozice
19.00 – 23.30    Představujeme dětem největší světové malíře. Promítání malířských biografií pro děti (freskový sál)
23.30    Půlnoční komentovaná prohlídka zámeckých expozic při svíčkách  

 

2. patro – výstava !FRESH!
Soutěž v malování skleniček 

Komentované prohlídky dle zájmu návštěvníků   

 

 O OBJEKTU:

Muzejní a galerijní centrum (MaGC)  je nejmladším oddělením KZ Valašského Meziříčí, které zahájilo svou činnost 29. 10. 2014. Výstavní koncepce MaGC je směřována do několika oblastí: výstavy muzeálního charakteru připomínající významné období a osobnosti v historii České republiky i města Valašského Meziříčí, projekty mapující kulturní dědictví (s příklonem k architektuře, sochařství, malířství), výstavy dokumentující netradiční umělecká média (scénografie, tanec, design, restaurátorství…), ale také projekty reflektující aktuální místní kulturní  a výtvarné počiny.

Cílem MaGC je rovněž vytváření pestrého doprovodného programu k výstavním projektům (besedy s autory, tematické filmové projekce, workshopy, scénická čtení apod.).

Zvláštní důraz je kladen na připravovanou dynamickou stálou expozici Reditus Leonina a expozici Josefa Ignace Sadlera, jejichž předpokládané otevření je na jaře 2016. Dalším úkolem je zpřístupnit zámeckou kapli po jejím zrestaurování a nabídnou návštěvníkům dramaturgický program koncipovaný pro tento zcela výjimečný barokní skvost (koncerty vážné a duchovní hudby, přednášky,…).

Naším cílem je, aby Muzejní a galerijní centrum bylo živé místo střetávání s historií, uměním  a kulturou, místem diskuzí, které přináší návštěvníkům kvalitní a bohatý prožitek. 

 

 

Kontakt:
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí
Web: http://www.magc.cz/
Email: benicek@magc.cz
 

 

 

mapa stránek © 2019, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí