Muzejní a galerijní centrum

PROGRAM:

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM  

Přízemí

Festival IQPlay - výstava, na které jsou k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru.                                       

1.patro

Stálá expozice reditus Leonina + Josef Ignác Sadler. Expozice Reditus Leonina seznamuje návštěvníky s celou historií rodu Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město. Výstava J. I. Sadlera přibližuje tvorbu významného barokního malíře, který vymaloval zdejší kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista. 

19.30  Dostihy robotů – performance Anny Minx s možností sázky

22.30  Dostihy robotů – performance Anny Minx s možností sázky

2. patro 

Výstava O neobyčejném putování Alfréda Radoka. Výstava o nevšední a složité životní a umělecké dráze člověka, jehož jméno patří mezi nejvýznamnější osobnosti české divadelní a filmové režie.

20.30  Setkání s autorkou výstavy + komentovaná prohlídka

19.00 – 23.00 Analog kavárna & pražírna - kávové občerstvení 


  

O OBJEKTU:

Muzejní a galerijní centrum (MaGC)  je nejmladším oddělením KZ Valašského Meziříčí, které zahájilo svou činnost 29. 10. 2014. Výstavní koncepce MaGC je směřována do několika oblastí: výstavy muzeálního charakteru připomínající významné období a osobnosti v historii České republiky i města Valašského Meziříčí, projekty mapující kulturní dědictví (s příklonem k architektuře, sochařství, malířství), výstavy dokumentující netradiční umělecká média (scénografie, tanec, design, restaurátorství…), ale také projekty reflektující aktuální místní kulturní  a výtvarné počiny.

Cílem MaGC je rovněž vytváření pestrého doprovodného programu k výstavním projektům (besedy s autory, tematické filmové projekce, workshopy, scénická čtení apod.).

Zvláštní důraz je kladen na připravovanou dynamickou stálou expozici Reditus Leonina a expozici Josefa Ignace Sadlera, jejichž předpokládané otevření je na jaře 2016. Dalším úkolem je zpřístupnit zámeckou kapli po jejím zrestaurování a nabídnou návštěvníkům dramaturgický program koncipovaný pro tento zcela výjimečný barokní skvost (koncerty vážné a duchovní hudby, přednášky,…).

Naším cílem je, aby Muzejní a galerijní centrum bylo živé místo střetávání s historií, uměním  a kulturou, místem diskuzí, které přináší návštěvníkům kvalitní a bohatý prožitek. 

 

 

Kontakt:
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí
Web: http://www.magc.cz/
Email: benicek@magc.cz
 

 

 

mapa stránek © 2017, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí