Gymnázium Františka Palackého Valašské Mezirící

PROGRAM:

 

Program představí návštěvníkům historickou budovu, slavné absolventy i atmosféru studentského života za první republiky.

 


O OBJEKTU:

 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí je nejstarší střední škola v našem městě a jedno z nejstarších českých gymnázií na Moravě. Vzniklo před 150 lety dne 14. srpna 1871 podle výnosu císaře Františka Josefa I. jako český vzdělávací ústav pro chlapce. Od roku 1875 sídlila škola v této neorenesanční budově, kterou navrhl meziříčský architekt Antonín Gruška. Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu se dvěma menšími vnitřními dvory. Fasádu tvoří řady obdélníkových oken lemovaných jemně zdobenými římsami a vstup do budovy otevírá majestátní prostor s klenbami, sloupy a výrazným centrálním schodištěm. 

V době 1. světové války sloužila budova jako vojenský lazaret. Po vzniku Československa se klasické gymnázium proměnilo v reálné a od roku 1922 je začaly navštěvovat i dívky. Čestný název Státní československé reálné gymnázium Františka Palackého získala škola roku 1936. Za 2. světové války se řada absolventů, profesorů
a studentů zapojila do protifašistického odboje, v lednu 1943 byl nacisty ve Vratislavi popraven ředitel gymnázia František Nedbálek.
 

Po válce se škola na 25 let přesunula do budovy tehdy zrušeného Masarykova učitelského ústavu, dnes ZŠ Šafaříkova. Po návratu roku 1973 následovala dlouhá etapa oprav, která vyvrcholila generální rekonstrukcí v letech 2004–2007. Její součástí bylo také otevření nového pavilonu s tělocvičnou a odbornými učebnami v roce 1990. Tehdy škola znovu získala čestný název Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. 

              Dnešní studenti se vzdělávají v krásné historické budově. Inspirací pro ně může být i řada jejich předchůdců, významných absolventů, k nimž patří například filmový režisér Vojtěch Jasný, spisovatelka Alena Mornštajnová, hudebník Petr Fiala, publicista Marek Wollner, lingvista Jan Ullrich, zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová a mnozí další. 

  

 

 

          

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříč

Adresa:Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí

 

 

  

 

 

 

 
kontakt

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, 

Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Koordinátor projektu:

MgA. Vlasta Červenková

 

tel:

+420 775 109 206

 

email:

cervenkova@kzvalmez.cz

 

Partneři

 

Ceskoslovenský kreativní inkubátor mest Valašské Mezirící a Cadca, kód projektu 304031S408

 

Festival muzejních nocí 2021 porádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Města Valašské Meziříčí a všech zapojených instituci.

 

 mapa stránek © 2021, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí