Kostel sv. Trojice

PROGRAM:

 

Nově zrekonstruovaný interiér s expozicí kamenosochařských památek, doplněný o části původního vybavení někdejšího kostela.
 
Návštěvníci mohou usednout do několika původních kostelních lavic, do kaple sv. Kříže se vrátí původní oltář a ti hraví můžou zkusit sestavit podobu původního hlavního oltáře s malbou Korunování Panny Marie.

      

 


 O OBJEKTU: 

Kostel Nejsvětější Trojice je částečně roubená stavba, pochází z konce 16. století. Původně to byl renesanční hřbitovní kostel. Nyní je zde soustředěna stálá expozice kamenných a dřevěných plastik architektonického, náhrobního a oltářního charakteru. K nejzajímavějším exponátům lapidária patří nástěnný náhrobník Magdaleny Žernovské ze Žernoví a epitaf jejího otce Jana, obojí z konce 16. století. Památkově chráněný polodřevěný kostel je příkladem venkovské církevní stavby ze 16. století s přístavbami z období baroka. První zmínka o hřbitovním kostelíku sv. Trojice pochází z r. 1605. Jeho malá boční kaple je z r. 1754. Z téže doby je i dřevěná loď kostela lemovaná zvenčí ochozem. Uvnitř je zasazen ve zdi náhrobní kámen s plastikou rytíře Jana Žernovského z Žernoví z r. 1585. Roku 1908 se jednalo o jeho zbourání, ale zásahem předsedy Muzejní společnosti prof. E. Domluvila byl kostelík upraven pro bohoslužby studentů blízkého gymnázia. Na svátek sv. Trojice se tu konaly poutě a sloužily bohoslužby. Roku 1919 byl zrušen hřbitov kolem kostela. Liturgickou funkci plnil kostel do 50. let minulého století. V roce 1963 byl předán k muzejním účelům. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nechalo opravit střechu a dosadilo kostelík novou vížkou. Vlastivědný ústav ve Vsetíně převzal objekt do své správy v roce 1971. Po opravě a rekonstrukci byla v roce 1980 zpřístupněna první expozice lapidária. Ve druhé polovině 90. let si budova vyžádala rozsáhlou památkovou obnovu a v roce 2001 zde byla otevřena obnovená muzejní expozice - lapidárium. Kostel bývá příležitostně využíván také jako koncertní a výstavní síň. 

Přístupný je pouze v letních měsících červenec a srpen. 

 
       
Lapidárum Trojice (kostel Nejsv. Trojice)
Sokolská, 757 01 Valašské Meziříčí
email: muzeumvm@muzeumvalassko.cz
web: http://www.muzeumvalassko.cz/

  

 
kontakt

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, 

Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí

 

Koordinátor projektu:

MgA. Vlasta Červenková

 

tel:

+420 775 109 206

 

email:

cervenkova@kzvalmez.cz

 

Partneři

 

Ceskoslovenský kreativní inkubátor mest Valašské Mezirící a Cadca, kód projektu 304031S408

 

Festival muzejních nocí 2021 porádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Města Valašské Meziříčí a všech zapojených instituci.

 

 mapa stránek © 2021, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí