Kostel Nanebevzetí Panny Marie

PROGRAM: 

Zahájení 19.30 Vystoupení dětí ZŠ Salvátor – hudba, zpěv

22.00 Encyklika papeže Františka o ekologii (Laudato si) – audiovizuální pásmo

23.00 Ukončení – modlitba a požehnání


 

O OBJEKTU:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí byl vystaven někdy před rokem 1419 na místě staršího kostela sv. Kunhuty. V současné době je hlavním farním kostelem farnosti Valašské Meziříčí. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Předchůdcem současného kostela byl menší kostel sv. Kunhuty ze 13. století. První písemná zmínka o současném kostele pochází z roku 1419. V roce 1572 kostel vyhořel a byl renesančně přestavěn. Přibyla k němu také renesanční věž s portálem z roku 1581, na němž se nacházejí erby pána Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic. Rod Žerotínů tehdy Meziříčí vlastnil. Kostel poté ještě několikrát vyhořel (především v období třicetileté války). V letech 1681 až 1682 byla ke kostelu přistavěna barokní kaple Panny Marie a žerotínská oratoř, na níž je vyobrazen žerotínský erb. Roku 1722 vznikl u kostela soubor dřevěných soch, zobrazující Ježíše Krista a jeho učedníky v Getsemanské zahradě. Dřevěné sochy byly v roce 1931 nahrazeny sochami kamennými, jejímž autorem je olomoucký sochař Fr. Doležal. V polovině 18. století byla hlavní loď kostela přestavěna v barokním stylu. V tomto období taktéž vznikla barokní brána na farní dvůr, se sochami apoštolů Petra a Pavla. Roku 1790 byl před kostelem vztyčen barokní pískovcový kříž. Kostel měl až do roku 1804 věže dvě. Druhá věž byla součástí opevnění, ale v roce 1804 byla pro zchátralost snížena a upravena na sakristii. V současné době je kostel Nanebevzetí Panny Marie výraznou dominantou Valašského Meziříčí a jeho okolí.

 

Římskokatolická farnost

Křížkovského 60/8

757 01 Valašské Meziříčí

tel.: 571 621 285

email: vmfara@raz-dva.cz

web: http://farnost-valmez.cz/

 


mapa stránek © 2017, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí