Evangelický kostel

PROGRAM:

18.00 Vernisáž výstavy – 2 prostorové expozice, na kterých pracovali klienti Domova se zvláštním režimem v Pržně pod vedením akad. mal. Karly Palátové: „Labyrint světa“ a „Na cestě do zaslíbené země“ 

 

20.30 Varhanní koncert Daniely Valchařové a pěvkyně Nicole Sklářové (varhany + zpěv), absolventek Konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži 

 

21.30 Mezináboženský dialog (rozhovor o tématech přítomných v různých náboženstvích)

 

Po celou dobu: hra pro děti

 

 


 

O OBJEKTU:

V prostředí vilové zástavby v parku Botanika vyniká kostel Českobratrské církve evangelické. Postaven byl v letech 1908 – 1909 valašskomeziříčským stavitelem J. Demlem podle projektu záhřebského stavitele Leoše Kaldy z roku 1908 a byl opatřen vnitřním vybavením od architektů Pelanta a Sachly. Při rekonstrukci v 80. letech 20. století prošel interiér kostela výraznou proměnou. S budovou kostela je spojená patrová fara zdobená jednoduchými sgrafity.

Ve faře byl umístěn před rokem 1918 alumnát pro evangelické studenty a krátkou dobou v letech 1907-1922 také reformované dívčí gymnázium.

V roce 1997 byl areál evangelického kostela a fary prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.  

V současné době se zde odehrávají bohoslužby, koncerty i jiná setkání.

 

 

Kontakt:
Blahoslavova 3
757 01 Valašské Meziříčí
Web: http://v­alasske-mezirici.evan­gnet.cz
Email: valasske-mezirici@evangnet.cz
 

 

 

mapa stránek © 2017, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí